ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยาค่ะ...

ประกาศโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านขั้นตอนที่ ๒ การประมูลร้านค้าในโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา

ปีการศึกษา ๒๕๖๔

JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์

ประกาศโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านขั้นตอนที่ ๒ การคัดสรรจ้างเหมา

เพื่อประกอบอาหารกลางวันในโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๔

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์

ประกาศโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านขั้นตอนที่ ๑ การประมูลร้านค้าในโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา ปีการศึกษา ๒๕๖๔

ประกาศโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านขั้นตอนที่ ๑
การคัดสรรจ้างเหมาเพื่อประกอบอาหารกลางวันในโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยาปีการศึกษา ๒๕๖๔

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา เรื่อง ประกาศผลผู้ผ่านการสรรหาบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ 10 มิ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ 08 มิ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา เรื่อง รับสมัครสรรหาบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน ๒ อัตรา 01 มิ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา มีความประสงค์จะสรรหาผู้จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน และประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารนักเรียนมัธยม อาหารว่าง ขนม ผลไม้ และเครื่องดื่ม (ยกเว้นน้ำเปล่า) ประจำปีการศึกษา 2564 ดังนี้ 26 พ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา เรื่อง ยกเลิกการคัดสรรผู้รับจ้างเหมาเพื่อประกอบอาหารกลางวัน / ร้านค้าจำหน่ายอาหารว่าง ขนม ผลไม้ ร้านค้าจำหน่ายอาหารนักเรียนมัธยม/ร้านค้าจำหน่ายน้ำดื่ม(ยกเว้นน้ำเปล่า) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 16 พ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา เรื่อง คัดสรรร้านค้าจำหน่ายน้ำดื่ม (ยกเว้นน้ำเปล่า) สำหรับนักเรียน ในโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 07 พ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา เรื่อง คัดสรรร้านค้าจำหน่ายอาหารสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ในโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 07 พ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา เรื่อง ขอเชิญยื่นข้อเสนอจ้างเหมาเพื่อประกอบอาหารกลางวันในโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 พ.ค. 64

วันมาฆบูชา 25 กุมภาพันธ์ 2564


รับสมัครนักเรียนโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา ประจำปีการศึกษา 2564

อำลาคุณครูและท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียน

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ประเมินคัดเลือกนักเรียนพระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา 2563

ข่าวการศึกษา
ภาพกิจกรรม
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
รับเรื่องร้องเรียน