ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยาค่ะ...


วันมาฆบูชา 25 กุมภาพันธ์ 2564

รับสมัครนักเรียนโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา ประจำปีการศึกษา 2564

อำลาคุณครูและท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียน

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ประเมินคัดเลือกนักเรียนพระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา เรื่อง คัดสรรร้านค้าจำหน่ายน้ำดื่ม (ยกเว้นน้ำเปล่า) สำหรับนักเรียน ในโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 07 พ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา เรื่อง คัดสรรร้านค้าจำหน่ายอาหารสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ในโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 07 พ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา เรื่อง ขอเชิญยื่นข้อเสนอจ้างเหมาเพื่อประกอบอาหารกลางวันในโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 พ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา เรื่อง คัดสรรร้านค้าจำหน่ายอาหารว่าง ขนม ผลไม้ ในโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา 07 พ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างส้วมนักเรียนชาย ๖ ที่ /๔๙ ด้วย ด้วยว 24 ก.พ. 64
Announcement of Bansuan Udom Vittaya School Subject: Recruitment, Selection of Foreigner or Thai Con 11 พ.ย. 63
ขอแสดงความยินดีกับคณะครูและนักเรียน รร บ้านสวนอุดมวิทยา ดังนี้ 1.รางวัลเหรียญทองแดง คุรุสภา ผลงาน 1 14 ส.ค. 63
รางวัลชนะเลิศ (2รุ่น)การประกวดระเบียบแถวลูกเสือสามัญ และสามัญรุ่นใหญ่ และรางวัลรองชนะเลิศ ลูกเสือสำร 14 ส.ค. 63
ข่าวการศึกษา
ภาพกิจกรรม
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
รับเรื่องร้องเรียน
โรงเรียนในสังกัด