ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญของไทย
วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญของไทย และแน่นอนว่าเป็นวันสำคัญของวงการวิทยาศาสตร์และ ดาราศาสตร์ไทย ซึ่งกำหนดให้ทุกวันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ เพราะเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) ทรงได้ทอดพระเนตรสุริยุปราคาเต็มดวง เมื่อ พ.ศ. 2411 ทางโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมและเรียนรู้ถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์ในปัจจุบัน
โพสเมื่อ : 10 ก.ย. 2563,09:43   อ่าน 82 ครั้ง