ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน

 

โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา

ที่อยู่ 99/5 หมู่ 3 ถ.สุขุมวิท ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

โทรศัพท์ 038-285659 Fax 038-285659 

E-Mail : bansuanudom@gmail.com  

เว็บไซต์  www.bansuanudom.ac.th

 

 

facebook : bansuanudomvittayaschool

แผนที่โรงเรียนบบ้านสวนอุดมวิทยา