ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา เรื่อง ประกาศผลผู้ผ่านการสรรหาบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ
โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ
โพสเมื่อ : 08 มิ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา เรื่อง รับสมัครสรรหาบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน ๒ อัตรา
โพสเมื่อ : 01 มิ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา มีความประสงค์จะสรรหาผู้จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน และประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารนักเรียนมัธยม อาหารว่าง ขนม ผลไม้ และเครื่องดื่ม (ยกเว้นน้ำเปล่า) ประจำปีการศึกษา 2564 ดังนี้
โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา เรื่อง ยกเลิกการคัดสรรผู้รับจ้างเหมาเพื่อประกอบอาหารกลางวัน / ร้านค้าจำหน่ายอาหารว่าง ขนม ผลไม้ ร้านค้าจำหน่ายอาหารนักเรียนมัธยม/ร้านค้าจำหน่ายน้ำดื่ม(ยกเว้นน้ำเปล่า) ปีการศึกษา ๒๕๖๔
โพสเมื่อ : 16 พ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา เรื่อง คัดสรรร้านค้าจำหน่ายน้ำดื่ม (ยกเว้นน้ำเปล่า) สำหรับนักเรียน ในโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา
โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา เรื่อง คัดสรรร้านค้าจำหน่ายอาหารสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ในโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา
โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา เรื่อง ขอเชิญยื่นข้อเสนอจ้างเหมาเพื่อประกอบอาหารกลางวันในโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา เรื่อง คัดสรรร้านค้าจำหน่ายอาหารว่าง ขนม ผลไม้ ในโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา
โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างส้วมนักเรียนชาย ๖ ที่ /๔๙ ด้วย ด้วยว
โพสเมื่อ : 24 ก.พ. 64
Announcement of Bansuan Udom Vittaya School Subject: Recruitment, Selection of Foreigner or Thai Con
โพสเมื่อ : 11 พ.ย. 63
ขอแสดงความยินดีกับคณะครูและนักเรียน รร บ้านสวนอุดมวิทยา ดังนี้ 1.รางวัลเหรียญทองแดง คุรุสภา ผลงาน 1
โพสเมื่อ : 14 ส.ค. 63
รางวัลชนะเลิศ (2รุ่น)การประกวดระเบียบแถวลูกเสือสามัญ และสามัญรุ่นใหญ่ และรางวัลรองชนะเลิศ ลูกเสือสำร
โพสเมื่อ : 14 ส.ค. 63
รางวัลเหรียญทองแดง คุรุสภา ผลงาน 1 รร 1 นวัตกรรม ระดับภูมิภาค
โพสเมื่อ : 14 ส.ค. 63
ด.ญ.อรวรรณ พรหมวงศ์สอน รางวัลเด็กดีเด่น ตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษา คัดเลือกในระดับสภาสังคมสงเครา
โพสเมื่อ : 14 ส.ค. 63
สถานศึกษา (ขนาดใหญ่) ที่มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับทอง รร ขนาดใหญ่ ตัวแทนเขตพื้นที่ สพป.ชลบุรี
โพสเมื่อ : 14 ส.ค. 63