ติดต่อเรา
โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา
99/5 หมู่ที่ 3 ถนนสุระณรงค์   ตำบลบ้านสวน  อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
เบอร์โทรศัพท์ 0-3828-5659 เบอร์โทรสาร 0-3828-5659


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน