ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยาค่ะ...
ภาพกิจกรรม
ข่าวการศึกษา

สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน วิชา คอมพิวเตอร์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ณ สพป.ชลบุรี เขต 1 ระหว่าง วันที่ 22 - 24 ธันวาคม พ.ศ.2565

ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา

กิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2565 โรงเรียนบ้านสวนยอุดมวิทยา

สภานักเรียนโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา

ระบบการจัดการผลการเรียน
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ITA
รับเรื่องร้องเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
MOE SAFETY CENTER สถานศึกษาปลอดภัย
OBEC CENTER
โรงเรียนในสังกัด

ปิดหน้านี้