ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรมการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
ชื่ออาจารย์ : นายกรินทร์ วังทะพันธ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 29 ธ.ค. 2565,09:07  อ่าน 50 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรมการแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
ชื่ออาจารย์ : นายกรินทร์ วังทะพันธ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 29 ธ.ค. 2565,08:58  อ่าน 42 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรมการแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3
ชื่ออาจารย์ : นายกรินทร์ วังทะพันธ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 29 ธ.ค. 2565,08:54  อ่าน 45 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดกิจกรรมที่ 6 การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโลก การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง บรรยากาศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นางสมพร วิชัยประเสริฐ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 11 ธ.ค. 2565,19:46  อ่าน 68 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดกิจกรรมที่ 5 การพยากรณ์อากาศ การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง บรรยากาศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นางสมพร วิชัยประเสริฐ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 11 ธ.ค. 2565,19:44  อ่าน 63 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดกิจกรรมที่ 4 ลม ฟ้า อากาศ การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง บรรยากาศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นางสมพร วิชัยประเสริฐ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 11 ธ.ค. 2565,19:43  อ่าน 63 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดกิจกรรมที่ 3 ความดันอากาศและความซื้ออากาศ การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง บรรยากาศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นางสมพร วิชัยประเสริฐ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 11 ธ.ค. 2565,19:42  อ่าน 52 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดกิจกรรมที่ 2 อุณหภูมิอากาศและชั้นบรรยากาศ การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง บรรยากาศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นางสมพร วิชัยประเสริฐ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 11 ธ.ค. 2565,19:30  อ่าน 52 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ชุดกิจกรรมที่ 1 องค์ประกอบของบรรยากาศ การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง บรรยากาศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นางสมพร วิชัยประเสริฐ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 11 ธ.ค. 2565,19:11  อ่าน 63 ครั้ง
รายละเอียด..