ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยาค่ะ...
ประกาศโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา  เรื่อง รับสมัครนักเรียน 

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา ครั้งที่1-2565

Education News
News
10/06/2021
08/06/2021
01/06/2021
26/05/2021
16/05/2021
07/05/2021
07/05/2021
07/05/2021
รับเรื่องร้องเรียน
รับเรื่องร้องเรียน
MOE SAFETY CENTER สถานศึกษาปลอดภัย
โรงเรียนในสังกัด
Link