ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยาค่ะ...

ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา

กิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2565 โรงเรียนบ้านสวนยอุดมวิทยา

Education News

สภานักเรียนโรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา

News
10/06/2021
08/06/2021
01/06/2021
26/05/2021
16/05/2021
07/05/2021
07/05/2021
07/05/2021
รับเรื่องร้องเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
MOE SAFETY CENTER สถานศึกษาปลอดภัย
OBEC CENTER