ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงอรวรา มามูล
โพสเมื่อ : 28 ธ.ค. 2565,22:59   อ่าน 51 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงมณีนุช ยะรังษี
โพสเมื่อ : 28 ธ.ค. 2565,22:58   อ่าน 51 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรม การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
ชื่อนักเรียน : เด็กชายทินภัทร นามโบราณ
โพสเมื่อ : 28 ธ.ค. 2565,22:53   อ่าน 41 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรม การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
ชื่อนักเรียน : เด็กชายจัตุรงค์ อายุเจริญ
โพสเมื่อ : 28 ธ.ค. 2565,22:53   อ่าน 39 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงสิริวิมล เหลืองอ่อน
โพสเมื่อ : 28 ธ.ค. 2565,22:51   อ่าน 34 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรม การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
ชื่อนักเรียน : เด็กชายศุภณัฐ อินทรฑูต
โพสเมื่อ : 28 ธ.ค. 2565,22:51   อ่าน 34 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
ชื่อนักเรียน : เด็กชายณัชพล เนียมแก้ว
โพสเมื่อ : 28 ธ.ค. 2565,22:49   อ่าน 30 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรม การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
ชื่อนักเรียน : เด็กชายชลชาด มณีวัฒนธาดา
โพสเมื่อ : 28 ธ.ค. 2565,22:49   อ่าน 36 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรม การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
ชื่อนักเรียน : เด็กชายเกียรติศักดิ์ ปาทาน
โพสเมื่อ : 28 ธ.ค. 2565,22:48   อ่าน 32 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรม การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
ชื่อนักเรียน : เด็กชายสุริยะ บัวพันธุ์
โพสเมื่อ : 28 ธ.ค. 2565,22:47   อ่าน 32 ครั้ง