รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา
99/5 หมู่ที่ 3 ถนนสุระณรงค์   ตำบลบ้านสวน  อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
เบอร์โทรศัพท์ 0-3828-5659 เบอร์แฟกส์ 0-3828-5659


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :